Om affaldssuget i centrum

Her kan du læse mere om det centrale affaldssug - læs blandt andet om områderne, byrådsbeslutninger og lokalplaner.

Centralsugeområder i Odense

Fire hovedområder får suget affald via centralsugesystemet. Det gælder det nye Thomas B. Thriges-område, Havnen, Østerbro pg Østre Stationsvej. Når systemet er færdigimplementeret, vil ca. 5.000 husstande være koblet på systemet.


Fordele ved centralt affaldssug

Med det centrale affaldssug kan en stor del af affaldet fra boliger og erhverv suges i affaldsrør, som fra indkast i eller ved bygninger føres under jorden til affaldsterminalen placeret i Enggade. Anlægget egner sig derfor særlig godt til Odense, som i disse år er en by i forvandling. Der bygges boliger til flere tusinde ekstra beboere, og byens udvikling fortættes. Anlægget egner sig særlig godt til områder med byfortætning, som er svært tilgængelige, og hvor kørsel med tunge og støjende køretøjer er generende. Se fordelene ved det centrale affaldssug her:

  • Mindre trafik 
  • Affaldet bliver mindre synligt
  • Støjgener minimeres
  • Fleksibel system - tømning efter behov 
  • Uhygiejniske forhold mindskes 
  • God udnyttelser af ressourcer i affald (kan håndtere flere affaldstyper)


Film om det centrale affaldssug

Se denne korte film, om hvordan affaldssuget i Odense bymidte transporterer affald under jorden til terminalen i Enggade. 

 

 

Flere affaldstyper suges

En anden fordel ved centralt sugeanlæg er, at der kan suges tre affaldstyper, madaffald, papir & småt pap og restaffald, i de underjordiske rør.  

 

Byrådsbeslutninger

I januar 2014 valgte Odense byråd en underjordisk affaldsløsning til området ved Thomas B. Thriges Gade, hvor en ny bydel skyder i vejret. Løsningen er skræddersyet til behovet, der opstår i tæt bebyggelse som ved Thomas B. Thriges Gade og Odeon.

I december 2015 valgte byrådet at udvide udbygges til også at omfatte Odense Havn, OPUS-området og Østerbro.


I 2017 valgte byrådet yderligere en udvidelse på områderne, så de bebyggelser, der ligger tæt på hovedledningen, også kobles på. Hermed vil omkring 5.000 boliger være koblet på ved fuld implementering.

 

Læs byrådsbeslutningerne her:

Byrådsbeslutning januar 2014


Byrådsbeslutning december 2015

 

Byrådsbeslutning november 2017 


Lokalplaner
Her kan du finde lokalplanerne for området ved Thomas B. Thriges Gade:

Lokalplan nr. 0-770 - Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg

Lokalplan nr. 0-732 omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Lokalplan nr. 0-748 Musik og Teaterhus (ODEON)