Om affaldssuget i centrum

Her kan du læse mere om det centrale affaldssug - læs blandt andet om områderne, byrådsbeslutninger og lokalplaner.

Centralsugeområder i Odense

Fire hovedområder får suget affald via centralsugesystemet. Det gælder det nye Thomas B. Thriges-område, Havnen, Østerbro pg Østre Stationsvej. Når systemet er færdigimplementeret, vil ca. 5.000 husstande være koblet på systemet.


Fordele ved centralt affaldssug

Med det centrale affaldssug kan en stor del af affaldet fra boliger og erhverv suges i affaldsrør, som fra indkast i eller ved bygninger føres under jorden til affaldsterminalen placeret i Enggade. Anlægget egner sig derfor særlig godt til Odense, som i disse år er en by i forvandling. Der bygges boliger til flere tusinde ekstra beboere, og byens udvikling fortættes. Anlægget egner sig særlig godt til områder med byfortætning, som er svært tilgængelige, og hvor kørsel med tunge og støjende køretøjer er generende. Se fordelene ved det centrale affaldssug her:

  • Mindre trafik 
  • Affaldet bliver mindre synligt
  • Støjgener minimeres
  • Fleksibel system - tømning efter behov 
  • Uhygiejniske forhold mindskes 
  • God udnyttelser af ressourcer i affald (kan håndtere flere affaldstyper)


Film om det centrale affaldssug

Se denne korte film, om hvordan affaldssuget i Odense bymidte transporterer affald under jorden til terminalen i Enggade. 

 

 

Flere affaldstyper suges

En anden fordel ved centralt sugeanlæg er, at der kan suges fire affaldstyper, madaffald, papir & småt pap, plast og mad- & drikkekartoner og restaffald, i de underjordiske rør.  

 

Teknikken bag systemet

Anlægget er koblet på et computersystem, som hele tiden kan vurdere, hvornår områdernes indkast skal tømmes. Når anlægget får et signal om, at et indkast skal tømmes, starter pumperne op. Pumperne skaber det undertryk, der skal til for at suge affaldet gennem byen. Når pumperne mærker det rigtige undertryk, kobler de sig på det røret og suger fra det fyldte område. Herefter suges affaldet med 70 km/timen til affaldsterminalen, hvor det lander i en af containerne. Trykket og luften, som har transporteret affaldet fra indkast til container, trækkes ud af containeren igen og hen til det såkaldte cyklonfilter. Cyklonfilteret renser luften for støv, plast- og papirpartikler, så luften er helt ren, inden den kommer ud i pumperne igen.


Hvordan sikres det, at et specifikt indkast tømmes?

En af de mange fordele ved systemet er, at tømningsfrekvensen kan ændres blot ved at indstille computerprogrammet. Derudover at er det muligt suge en bestemt type affald fra et specifikt område. Det styres ved et "sporskiftesystem", som gør det muligt at bestemme, hvor affaldet skal suges fra og i hvilken container affaldet skal lande. Teknikken bag dette er en kompressor, som ikke syner af meget, men den har vital betydning for det centrale affaldssug. Kompressoren laver trykluft til at betjene alle ventilerne i hele systemet. Den forsyner alle ventiler med luft, så de åbnes og lukkes. Hvis kompressoren ikke virker, så virker systemet heller ikke. 

 

Teknik i affaldsrummet

 

 

Byrådsbeslutninger

I januar 2014 valgte Odense byråd en underjordisk affaldsløsning til området ved Thomas B. Thriges Gade, hvor en ny bydel skyder i vejret. Løsningen er skræddersyet til behovet, der opstår i tæt bebyggelse som ved Thomas B. Thriges Gade og Odeon.

I december 2015 valgte byrådet at udvide udbygges til også at omfatte Odense Havn, OPUS-området og Østerbro.


I 2017 valgte byrådet yderligere en udvidelse på områderne, så de bebyggelser, der ligger tæt på hovedledningen, også kobles på. Hermed vil omkring 5.000 boliger være koblet på ved fuld implementering.

 

Læs byrådsbeslutningerne her:

Byrådsbeslutning januar 2014


Byrådsbeslutning december 2015

 

Byrådsbeslutning november 2017 


Lokalplaner
Her kan du finde lokalplanerne for området ved Thomas B. Thriges Gade:

Lokalplan nr. 0-770 - Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg

Lokalplan nr. 0-732 omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Lokalplan nr. 0-748 Musik og Teaterhus (ODEON)