Se sugeanlægget i Enggade

Vil du se, hvordan anlægget fungerer, så kig på billederne og videoen nedenfor. Kan du finde 20 interesserede fra klassen, pensionstgruppen eller strikkeklubben, så kontakt os for rundvisning.

Se affaldsterminalen indefra her

Du kan få et indblik i, hvordan et sugeanlæg ser ud, og hvordan det fungerer ved at se på billederne herunder: 

 

 

 

Containere til papir & småt pap, madaffald og restaffald
Her ses containerhallen, hvor der er opstillet tre containere til restaffald, papir & småt pap og madaffald. 
De områder, der er koblet op på det centrale affaldssug, får suget affald via skakt og indkast. Når en pose med restaffald bliver afleveret i skakten, ryger den ned i kælderen. Når der ikke er plads til mere affald, sendes en besked til computeren om at affaldet skal tømmes. Ved hjælp af ventiler lukker alle andre områder, og der suges kun fra indkastet eller skakten i containeren til restaffald, og affaldet ender i containeren til restaffald. Det samme gør sig gældende, når poser med madaffald eller gamle aviser lægges i henholdsvis i indkastet til madaffald og papir & småt pap. Her ligger affaldet under jorden, indtil det suges til den respektive container. Der er indbygget låg i indkastet, så man ikke kan åbne det, når der suges. 
 

Cyklonfilter og pumper skaber kraften, så affaldet kan suges
Her ses anlæggets cyklonfilter og pumperne. Pumperne skaber det undertryk, som gør det muligt at få suget affaldet fra områderne og til containerne i terminalen. Trykket og luften, som har transporteret affaldet fra indkast til container, trækkes ud af containeren igen og igennem det såkaldte cyklonfilter. Cyklonfilteret renser luften for støv, plast- og papirpartikler, så luften er ren, inden den kommet ud til omgivelserne. 

 

affaldssugeanlæg
Containerne set oppefra
Her ses et billede af containerhallen i affaldsterminalen i Enggade. I containerhallen er der placeret tre containere til madaffald, papir & småt pap og restaffald - en ekstra container kan opsættes, hvis det vurderes, at der er behov for en yderligere container til en affaldstype. Til containerne går der rør til affald og rør, som fjerner luften fra containerne og en masse elektronik, der sikrer, at anlægget fungerer optimalt. 

Afhentning af fyldte containere
Når en container er fyldt, kommer renovationsbilen forbi og trækker containeren ud af affaldsterminalen og op på bilen. Mens containeren er væk, suges der ikke til affaldsterminalen. Affaldet afleveres til forskellige behandlingssteder alt efter hvilken affaldstype, der er tale om. Madaffald udnyttes i biogasanlæg til produktion af el, varme og brændstof. Papir & pap omdannes til nye papir- og papprodukter. Når renovationsbilen har tømt containerne på afleveringsstederne, køres containeren tilbage i terminalen, og anlægget bliver slået til igen. 

 

Kan du samle 20 interesserede - book en rundvisning

Er du interesseret i at få en rundvisning og høre mere om det centrale sugeanlæg, er det muligt at bestille en rundvisning. En rundvisning kræver, at I er 20 tilmeldte. Så kan du samle 20 interesserede fra klassen, sports- eller pensionistforeningen, er det muligt at bestille en rundvisning ved at bruge formularen nedenfor. 

Tak for din bestilling af rundvisning i affaldsterminalen. Vi vender tilbage med en bekræftelse af aftalen. Mvh. Odense Renovation A/S