Sådan skal affaldet sorteres

Her kan du læse om, hvordan der skal sorteres i centralsugeområder samt få gode råd til at passe på systemet.

Restaffald

 

 • Snavset emballage
 • Snavset papir og plast
 • Støvsugerposer
 • Bleer
 • Pizzabakker (OBS: Riv dem altid i mindre stykker, så de ikke blokerer rørene.)


Restaffald puttes i poser, der lukkes. Poserne må max være 15 liter. Store poser kan blokere skakten eller indkast. 

 

Hvad bruges restaffald til?

Restaffald køres til Fynsværket, hvor det brændes. Ilden fra forbrændingen udnyttes til at danne fjernvarme og strøm med, som sendes tilbage til de odenseanske husstande. Det affald, der smides i indkastet til restaffald, bliver ikke sorteret, før det ender i forbrændingsovnen. Smid ikke genanvendeligt affald i restaffald, da ressourcerne i affaldet går tabt.

Madaffald

 • Ris, pasta og ost
 • Grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller
 • Teblade og kaffegrums (også med filtre og poser)
 • Fisk, kød, pålæg og ben 
 • Brød og kager
 • Madrester


Madaffald sorteres i de udleverede grønne poser. Husk knude på posen. 

Køkkenkværne til madaffald i udvalgte bygninger

Som et forsøg i udvalgte bygninger vil der blive installeret køkkenkværne til madaffald. Efter forsøgsperioden vil der blive evalueret på både økonomiske, servicemæssige og miljømæssige konsekvenser af køkkenkværne. 

Madvarer, som består af lange trevler kan ødelægge kværnen. Så undgå at lægge porrer, ananas og andet trevlet i kværnen uden først at skære det i stykker (højst fem cm). 


Hvad bruges madaffald til?
Madaffald køres til pulpanlæg, hvor madaffaldet omdannes til pulp. Denne pulp bruges i biogasanlæg til produktion af brændstof eller el og varme. Et kg madaffald kan faktisk give 33 timers lys.


Papir & småt pap

 • Skrivepapir, tegnepapir og printerpapir
 • Aviser, ugeblade, reklamer og magasiner
 • Telefonbøger
 • Kuverter
 • Tandpastaæsker
 • Tomatbakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker samt andet rent og tørt pap og karton (skal rives i mindre stykker)

 

NB: Store papkasser skal afleveres på genbrugsstationen, da de sætter sig fast i de underjordiske rør. Små papkasser kan rives i mindre stykker og afleveres i indkastet. 

 

Hvad bruges papir og småt pap til?

Papir og pap sorteres på et anlæg, hvorefter det køres videre til fabrikker, der omdanner det til nye papir- og papprodukter.

Plast og mad- & drikkekartoner
Eksempler på plast og mad- & drikkekartoner

 

 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbakker og -bøtter
 • Plastposer
 • Plastfolie
 • Bobleplast
 • Mælke- og yoghurtkartoner
 • Kartoner til fx juice og saft
 • Kartoner til mad fx flåede tomater og bønner

 


Se brochuren til centralsugeområderne

Her kan du se sorteringsbrochuren til centralsugeområder
Sorteringsbrochure


Skilte med sorteringsvejledninger

Her kan du downloade skilte med sorteringsvejledninger til opslagstavlen

 

Sådan kommer du af med det øvrige affald

Affaldssuget kan ikke håndtere glas og metal, og derfor skal du benytte dig af den glas & metal-container som er opstillet tæt på din bolig. Har du elektronik, stort pap eller andet genanvendeligt, så benyt din lokale genbrugsstation.