Affaldsordning i kolonihaver

Odense Kommune og Odense Renovations affaldsordning er også gældende for kolonihaver - læs mere her.

Affaldsordning og regulativ for husholdningsaffald

I oktober 2019 indførte Odense Kommune og Odense Renovation A/S en ny affaldsordning med dertilhørende regulativ for husholdningsaffald. Regulativet trådte i kraft den 1. januar 2019 og er også gældende for kolonihaver i Odense Kommune. Du kan læse regulativet via dette link

 

I henhold til regulativet skal den enkelte kolonihaveforening - som minimum - være tilmeldt med den mindste beholderstørrelse hele året. Den mindste beholderstørrelse er 2 stk. rumopdelte 240 liter beholdere, hvor den ene beholder indeholder et rum til restaffald og et til madaffald, mens den anden beholder har et rum til papir & småt pap og et andet til glas & metal. 


Model for opkrævning af renovationsgebyret

Samtidig er der vedtaget en model for opkrævning af renovationsgebyret. I gebyrstrukturen skal alle grundejere betale:

  • et grundgebyr, som fastsættes efter boligtype
  • restaffaldsgebyr, som fastsættes efter størrelsen på beholderen til restaffald.


Et enfamilieshus skal betale det fulde grundgebyr, mens øvrige boligtyper betaler et reduceret grundgebyr. Et enkelt havelod i en kolonihaveforening betaler grundgebyret gange med en faktor 0,1. 

Grundgebyret dækker brug af genbrugsstationerne, ordning for storskrald, farligt affald, småt elektronik samt afhentning af glas, metal og småt pap. 

Fælles løsning

Alle beholdere skal være tilmeldt igennem kolonihaveforeningen og skal på tømningsdagen befinde sig på det fælles afhentningssted, der er aftalt med Odense Renovation. 

Opkrævning af gebyr vil fremover også foregå samlet for hver haveforening. Opkrævningen vil ske gennem Odense Havelodsselskab for de haveforenininger, der er medlem deraf. Ved de haveforeninger, som ikke er medlem af Odense Havelodsselskab, vil gebyret blive opkrævet hos grundejer. 

Hvis der er enkelte havelodder, der ønsker egen beholder, skal beholderen være tilmeldt via kolonihaveforeningen og vil blive opkrævet via den fælles regning - foreningen står selv for den interne afregning. Havehusejere, der er tilmeldt i forvejen, vil blive informeret via brev om, at vi henter deres beholdere, og at de skal aftale med deres foreningsformand, hvis de ønsker at have egen beholder. 

Storskrald 

Kolonihaveforeninger kan ligesom alle borgere i Odense Kommune bestille afhentning af storskrald. Bestilling sker ved henvendelse til Odense Renovations kundeservice via kundeservice@odenserenovation.dk. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid, og storskraldsbilen også er ferielukket i nogle uger i løbet af sommeren - se mere her